School of Changemakers

School of Changemakers ชวนคนรุ่นใหม่ที่มีใจ อยากลองค้นหาความหมายในชีวิตและลงมือทำในสิ่งที่เชื่อ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมยามว่างที่ทำแล้วรู้สึกดี๋ดี กีฬาสุดโปรดที่เล่นแล้วมีความสุข วิชาที่อยากเรียนเพิ่มนอกเหนือจากคณะ แรงบันดาลใจที่ได้รับจนอยากต่อยอด หรือกิจการในฝันที่อยากมีในอนาคต School of Changmakers จะเป็นห้องเรียนที่จะชวนคุณเริ่มก้าวแรก ด้วยกระบวนการเริ่มต้นค้นหาแรงบันดาล ไอเดีย การตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน มีพี่เลี้ยงที่คอยให้คำปรึกษา รวมถึงงบประมาณตั้งต้นในการเริ่มทำสิ่งที่คุณเชื่อ จะดำเนินการในรูปแบบโครงการหรือธุรกิจก็ได้ หากสิ่งที่จะทำนั้นสามารถสร้างการมีส่วนร่วม เกิดความหมายดีๆ ต่อตนเองและสังคม

ปัจจุบันมีนักเรียนอายุน้อยลงไปศึกษาต่อปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA) มากขึ้น เพื่อจะได้กลับมาเริ่มกิจการของตนเอง เป็นกระแสที่มาจากทั่วทุกมุมโลก จน Business Week ได้นำเสนอเรื่องราวนี้ ซึ่งแน่นอนว่าคนรุ่นใหม่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพ มีพลังและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อยากค้นหาตนเองและพร้อมที่จะลงมือทำในสิ่งที่เชื่อ School of Changemakers จึงเกิดขึ้นเพื่อสิ่งนี้ โดยเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ลองดึงความสนใจ ใช้ศักยภาพที่มี ลงมือทำในสิ่งที่ที่มีความหมาย ไม่ว่าจะเป็นโครงการหรือธุรกิจที่อยากมี พร้อมทั้งคิดเผื่อสิ่งรอบข้างบ้าง คนเหล่านี้หากได้ลองทำ จะสร้างการมีส่วนร่วมและสามารถส่งผลกระทบดีๆ ต่อสังคมได้ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ หากเจอปัญหาก็พร้อมที่จะลุกขึ้นแก้ไข ด้วยความเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้

วิชาการสร้างความเปลี่ยนแปลง: change 101

คำอธิบายรายวิชา วิชาสร้างความเปลี่ยนแปลงสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะและความหมายของชีวิต ด้วยการสร้างความเปลี่ยนแปลงจากตนเอง เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชุมชนรอบตัวให้ดีขึ้น โดยผ่านการขั้นตอนการริเร่ิมและดำเนินโครงการ (social venture) หรือธุรกิจเพื่อสังคม (social enterprise)

คุณสมบัติผู้ลงเรียน

1. ลงเรียนเป็นกลุ่ม ไม่น้อยกว่า 3 คน อายุระหว่าง 14-24 ปี มีภูมิลำเนาในกรุงเทพฯหรือจังหวัดใกล้เคียง ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนที่สยามสแควร์ได้อย่างสะดวก (ส่วนผู้ที่สนใจมาก แต่อยู่ไกล หากแสดงความสนใจมากพอ และมุ่งมั่นที่จะเรียนผ่านเว็บไซต์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

2. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะค้นหาว่าตนเองจะเปลี่ยนแปลงส่ิงรอบตัวให้ดีขึ้นได้อย่างไร จากการเปลี่ยนแปลงตัวเอง มีความพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติตามไอเดียที่ตนคิดได้ พร้อมเรียนรู้ ไม่ปิดกั้นตัวเองและหยุดตัวเองเพียงเพราะความไม่เคย

จุดมุ่งหมายรายวิชา

1. เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ทันกระแสโลก ที่ปัจจุบันต่างลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นทรัพยากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลัง และไม่ติดกับคำว่าเป็นไปไม่ได้ ผู้เรียนจะได้คิดและทำโปรเจคไปพร้อมๆ กับการเข้าชั้นเรียนเป็นเวลา 5 เดือนเต็ม

2. ให้ผู้ลงเรียน พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ คิดหาไอเดีย หาโอกาส คิดสร้างสรรค์ และลงมือทำ หาตัวเอง สร้างเพื่อนแท้ และตอบแทนสังคม ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่อนาคตต้องการใช้ชีวิตแบบไม่เสียดายที่เกิดมา รวมถึงต้องการมีกิจการเป็นของตัวเอง

สังเขปเนื้อหา

school of changemakers_BGBT2(adjusted by Boy)

*แต่ละคลาสจะมีวิทยากรสุดฮิปจากสาขาอาชีพต่างๆ ผลัดกันมาแลกเปลี่ยนความรู้

แนวทางการเรียนการสอน

  • 50% ผู้จัดหลักสูตรทำหน้าที่จัดอบรม จัดทำเอกสาร/เว็บไซด์ http://www.begreenbetrend.com และจัดหาสถานที่ รวมถึงอำนวยความสะดวกต่างๆ ตามที่ผู้ลงเรียนต้องการ
  • 50% ผู้ลงเรียนเรียนรู้จากกิจกรรมที่กำหนดเอง

แผนการเรียน

ลงทะเบียนภายใน 31 ตุลาคม 2552

ระยะเวลาเรียน อาทิตย์เว้นอาทิตย์ พฤศจิกายน 2552 – มีนาคม 2553 (จำนวน 10 ครั้ง)

ผู้สมัครสามารถเลือกเรียนได้ ระหว่าง section 1 และ 2

section: 1 พุธเย็น 18.00-21.00 น. ที่ British Council สยามสแควร์

section: 2 เสาร์บ่าย 13.00-16.00 น. ที่ Freedom Cafe สยามสแควร์

นอกจากนี้ยังรวมถึงห้องเรียนออนไลน์ ที่สามารถติดตามเรียนย้อนหลัง หรือ ดาวน์โหลดเอกสารการ เรียนไปศึกษาเองที่บ้านได้

แรงจูงใจในการเรียน

นอกจากจะได้ลองค้นหาสิ่งที่ตัวเองสนใจ และได้โอกาสทำในส่ิงที่ตัวเองเชื่อ (ไม่ใช่แค่นั่งคิด) แล้ว

  • 10 ทีม (ฺBEgreen BEtrend 2) ที่ไอเดียเจ๋ง ยังจะได้เลือกระหว่าง 1. เลือกสินค้าเครื่องเขียนใน BEtrend มาเป็นอุปกรณ์ตั้งต้นคิดทำโปรเจคเพื่อส่ิงแวดล้อมตามความสนใจ หรือ 2. เงินทุนสนับสนุนการทำโปรเจคๆ ละ 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนการทำโครงการเช่นกัน
  • 10 ทีมนั้น จะได้โอกาสลงเรื่องราวของตัวเองในการทำโครงการในนิตยสาร a day และได้รับประกาศนียบัตรจาก BEtrend

สนใจลงทะเบียนเรียน

สมัครเป็นทีมอย่างน้อย 3 คน โดยดาวน์โหลดใบลงทะเบียนหรือใบสมัครตัวเดียวกันกับ BEgreen BEtrend 2 กรอกและส่งกลับมาที่ yvth@youthventure.org หรือ แฟกซ์ 02 712 8610 ภายใน 31 ตุลาคมนี้ สอบถามเพิ่มเติม 027128696

Advertisements

One response

5 10 2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: